SaamhorigheidMiss dorY

Wat is stichting S.H.H. Saamhorigheid?

S.H.H. is als een project opgezet om de mensen meer met elkaar te verbinden.

S.H.H. staat voor Saamhorigheid. Inmiddels zijn wij sinds november 2014 een stichting, hiermee hopen wij nog meer mensen te kunnen bereiken.

Door de diverse manifestatie’s festivals/evenementen/bijeenkomsten te organiseren hopen wij de mensen meer te bewegen en te stimuleren naar elkaar om te kijken, maar vooral dat een eenheid belangrijk is voor de samenleving en de tijd waarin we nu leven.