SaamhorigheidMiss dorY

S.H.H. Saamhorigheidskoor (unitY)

Iedere week samen 2 uur samen zingen.
Het koor start eind februari en bestaat uit 2 delen: kinderen en volwassenen.

De kinderen oefenen meestal apart van de volwassenen, maar komen 1 x in de 4 weken samen om de nummers gezamelijk te oefenen en kennis te maken.

Kosten per les: 3 euro (dit is een onkostenvergoeding voor een hapje en een drankje). Er is 1 x in de 4 weken een S.H.H. diner na de kooroefening.