SaamhorigheidMiss dorY

S.H.H. Saamhorigheidsdag

Wat er gebeurd op deze dag?

Deze dag staat de eenheid centraal mensen elkaar laten leren kennen door middel van sport, en spel en muziek.
Er zullen spellen georganiseerd worden om de wijk meer te verenigen. De wijk leert elkaar op zo een manier beter kennen.

Tolerantie is niet nodig als we elkaar respecteren in ieders verschil.

Er vinden diverse workshops plaats in diverse disciplines: sport, spel, muziek en theater.
De doelgroep is een ieder die zich betrokken voelt bij het concept. Saamhorigheid, jong en oud. Verbonden zijn met de mensen om je heen moet je aanspreken, anders heeft participatie geen nut. Wij kunnen en willen de mensen niet dwingen; het moet wel leuk blijven.

Samen sterker dan alleen.

Voor de data: houd de website in de gaten.

* van wijzigingen voorbehouden