SaamhorigheidMiss dorY

De missie

S.H.H. saamhorigheid heeft als missie de saamhorigheid te vergroten wereldwijd. Zo staat het ook in onze statuten vermeld. Wij willen graag de eenheid vergroten. De mensen het gevoel terugbrengen dat ze er niet alleen voor hoeven te staan.

We leven nou eenmaal in een tijd dat het allemaal om het Ik gaat. Bij saamhorigheid denken wij in een wij vorm.

Samen sterker dan alleen is dan ook onze motto.

Wat is de visie?

S.H.H. is een manifestatie gebaseerd op geloof. Wij leven in een vrij land waar een ieder vrij is om te geloven wat hij of zij wil zolang we elkaar maar respecteren. Voor miss dorY is het een persoonlijke uitnodiging aan mensen die geloven in de woorden die synoniem staan aan saamhorigheid:

Zij zullen zich thuis voelen in elke manifestatie/festival/evenement/bijeenkomst waar deze naam aan gehangen wordt. Een plek waar we samen onszelf mogen en kunnen zijn met respect voor en naar elkaar toe. De verschillen die we hebben zijn om te waarderen en van te leren, niet om anderen te beoordelen of veroordelen.

Wie wijst naar een ander, er wijzen drie vingers terug.

Samen sterker dan alleen is dan ook de motto.