SaamhorigheidMiss dorY

Wat is het doel van S.H.H.?

Het doel van S.H.H. Saamhorigheid is het vergroten van de eenheid en de verbondenheid in de wijken. Door diverse manifestaties (festivals/evenementen/bijeenkomsten) te organiseren, hopen wij de mensen meer te bewegen.

Alle manifestaties die plaats zullen vinden, zullen in het teken staan van het vergroten van de saamhorigheid. Het laten spreken van de stem van onze samenleving is nodig en belangrijk. Dit alles in liefde en vrede.

De ondernemers in de wijk waar de (manifestaties/festivals/bijeenkomsten) plaats vinden, zijn van groot belang. We leven in een moeilijke tijd. We moeten elkaar leren ondersteunen door de mensen dichter tot elkaar te brengen.

Wat is de doelgroep.

Saamhorigheid heeft geen specifieke doelgroep.

Voor miss dorY is het een persoonlijke uitnodiging aan mensen die geloven en zich aangesproken voelen in de woorden die synoniem staan aan saamhorigheid:

Door de verschillende etniciteit bij elkaar te brengen creëren we meer begrip naar elkaars verschillen in cultuur, normen, waarden en taalgebruik.

De kinderen zijn de toekomst, daarom is het belangrijk dat we een veilige omgeving creëren dit soort samenkomsten zijn belangrijk om ouders ook te laten zien waar en met wie hun kind(eren) omgaan.

Om elkaar een verantwoordelijkheidsgevoel te geven heb je eerst liefde nodig. De ouderen in de wijk dat is een belangrijke doelgroep wij moeten de mensen die ons land zo groot hebben gemaakt eren en respecteren.

Door jong en oud te verbinden ontstaat er een band waardoor de ouderen zich minder snel willen isoleren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar. Samen staan we ook sterker dan alleen. Miss dorY gelooft niet in het woord tolerantie omdat dat kan lijken op onverschilligheid. Zij gelooft niet in het verdragen van een ander, maar in een wereld waar de mensen elkaar moeten kunnen accepteren voor wie ze zijn. De wereld is groot genoeg. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, zolang we elkaar maar respecteren.