SaamhorigheidMiss dorY

Hoe is S.H.H. Ontstaan?
De missie
Wat is de visie?
Wat is het doel van S.H.H.
Wat is de doelgroep.

Hoe is S.H.H. Ontstaan?

Miss dorY is de geestelijke bedenker van het project S.H.H. Zij kreeg tijdens haar revalidatie een missie op haar hart gedrukt.

Door haar enorme liefde voor God is zij zich gaan inzetten voor de mensen om haar heen die het heel erg moeilijk hadden. Ze heeft dit dan ook met name gestart om de zieke, zwakke en minderbedeelden te ondersteunen in hun moeilijkheden.

Maar ook om jong en oud weer met elkaar te verbinden. Samen zijn wij de maatschappij en we hebben elkaar nodig. We leven in een maatschappij waar het gewoon weer erop aankomt dat we voor elkaar moeten zorgen.

Persoonlijk vindt miss dorY:

"Ik vind het vreselijk dat er dit soort initiatieven in het leven geroepen moeten worden; menselijkheid zou er met de paplepel ingegoten moeten zijn. De mensen die het moeilijk hebben, zijn niet persé zielig. Ze hebben alleen een steun in de rug nodig om weer op te kunnen staan en zo veel mogelijk zelfstandig te leren zijn. Helaas is dit anno 2014 ver te zoeken".

Vandaar dus ook haar motto: “Saamhorigheid, Samen sterker dan alleen”. Voor haar als zangeres/patiënt was het niet moeilijk om te begrijpen hoe andere patiënten en lotgenoten zich voelen. Dit is een doelgroep die zeer kwetsbaar is maar zeker niet afgeschreven dient te worden.

In 2010 heeft zij een nummer geschreven om de boodschap en haar doel kenbaar te maken. Vervolgens heeft ze een gedicht geschreven waarmee ze in de wijk aandacht ging vragen hiervoor. in 2012 won ze Carnisse got talent en besloot ze een jaar lang haar diensten als artiest gratis in te zetten. Een jaar lang heeft ze haar diensten “gratis” weggeven. En toen het jaar er bijna opzat, is ze gaan bedenken hoe ze de mensen meer kon verbinden.

Ze kwam op het idee om een festival te organiseren samen met de wijk en ondernemers. Dit speciaal voor de mensen die niet veel geld hebben en die door hun situatie in een isolement zijn geraakt. Zo heeft zij de voedselbank benaderd en is op het idee opgezet om van elk verkochte toegangskaartje die verkocht werd de mensen uit de wijk een kaartje te doen sponsoren voor iemand van de voedselbank.

”Doet mij veel verdriet om te zien dat er zoveel mensen hier in een land als Nederland het zo moeilijk hebben. De mensen zitten tot over hun oren in de problemen hetzij financieel of psychisch ze schamen zich omdat ze een pakket krijgen bij de voedselbank. Daarnaast heb je dan ook de rest van de bevolking die eigenlijk niet in de gaten heeft wat voor soort mensen er bij de voedselbank komen. Er wordt vaak geroepen dat het mensen zijn die lui zijn en hun handje ophangen, kan wel zo zijn, maar niet iedereen. Wat mij ook kwetst is het idee dat wij Nederlanders miljoenen kunnen overmaken naar landen waarvan hun land zwaar corrupt is en vervolgens je eigen bevolking/samenleving zo laten stikken. Ik ben van mening dat Je niet een ander kunt voeren terwijl je eigen mensen honger lijden samen sterker dan alleen werkt alleen als we beginnen te veranderen wat we werkelijk kunnen zien transformeren.”

Zij is dan ook van mening dat het project S.H.H. voor heel wat verandering kan zorgen:

Wij leven in een vrij land waar iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wil, zolang we elkaar maar respecteren.

Voor miss dorY is het een persoonlijke uitnodiging aan mensen die geloven in woorden die synoniem zijn met saamhorigheid:

Zij zullen zich thuis voelen in elke manifestatie/festival/evenement/bijeenkomst waar deze naam aan gehangen wordt. Een plek waar we samen onszelf mogen en kunnen zijn met respect voor en naar elkaar toe. De verschillen die we hebben zijn om te waarderen en van te leren, niet om anderen te beoordelen of veroordelen.

De missie

S.H.H. saamhorigheid heeft als missie de saamhorigheid te vergroten wereldwijd. Zo staat het ook in onze statuten vermeld. Wij willen graag de eenheid vergroten.

Wat is de visie?

S.H.H. is een manifestatie gebaseerd op geloof. Wij leven in een vrij land waar een ieder vrij is om te geloven wat hij of zij wil zolang we elkaar maar respecteren.

Wie wijst naar een ander, er wijzen drie vingers terug. Samen sterker dan alleen is dan ook de motto.

Wat is het doel van S.H.H.

Het doel van S.H.H. Saamhorigheid is het vergroten van de eenheid en de verbondenheid in de wijken. Door diverse manifestatie’s festivals/evenementen/bijeenkomsten te organiseren hopen wij de mensen meer te bewegen.

Alle manifestatie’s die plaats zullen vinden zullen in teken staan van de vergroten van de saamhorigheid. Het laten spreken van de stem van onze samenleving is nodig en belangrijk. Dit alles in liefde en vrede. De ondernemers in de wijk waar de manifestaties/festivals/bijeenkomsten plaats vinden zijn nl. van groot belang we leven in een moeilijke tijd, we moeten elkaar leren ondersteunen door de mensen dichter tot elkaar te brengen.

Wat is de doelgroep.

Saamhorigheid heeft geen specifieke doelgroep. Voor miss dorY is het een persoonlijke uitnodiging aan mensen die geloven en zich aangesproken voelen in de woorden die synoniem staan aan saamhorigheid:

Door de verschillende etniciteit bij elkaar te brengen creëren we meer begrip naar elkaars verschillen in Cultuur normen waarden en taalgebruik.

De kinderen zijn de toekomst daarom is het belangrijk dat we een veilige omgeving creëren dit soort samenkomsten zijn belangen rijk om ouders ook te laten zien waar en met wie hun kind(eren) omgaan.

Om elkaar een verantwoordelijkheidsgevoel te geven heb je eerst liefde nodig. De ouderen in de wijk dat is een belangrijke doelgroep wij moeten de mensen die ons land zo groot hebben gemaakt eren en respecteren.

Door jong en oud in deze dagen te verbinden ontstaat er een verbinding waardoor de ouderen zich minder snel willen isoleren. We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaar. Samen staan we ook sterker dan alleen. Miss dorY gelooft niet in het woord tolerantie zij gelooft niet in het verdragen van een ander maar in een wereld waar de mensen elkaar moeten kunnen accepteren voor wie ze zijn de wereld is groot genoeg. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn zolang we elkaar maar respecteren.

Klik hier voor de tekst van het Saamhorigheidslied
Klik hier om het gedicht "Stem (rechT)" te lezen